Platform voor

Onderwijs opvoeding & ontwikkeling

Voor ieder kind het beste

HULP
Heeft uw kind hulp nodig? Kunt u zelf ook wel wat hulp gebruiken bij het begrijpen en helpen van uw kind? Bij het Platform voor Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling kunt u terecht voor diverse vormen van hulp. Het Platform is werkzaam in de gemeente Ede(GLD).

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn een groep van specialisten op het gebied van kinderhulpverlening. Onder ons vindt u diverse coaches, counsellors, remedial teachers voor het PO en VO, kindertolken, creatieve-  of motorische therapeuten en kinder- en jeugdtherapeuten. Ieder is kwalitatief opgeleid en is rijk aan ervaring. Allen hebben een eigen praktijk waarin dagelijks kinderen en ouders worden geholpen op het gebied van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.

De newtonpendel is een symbool voor het behoud van energie. De balletjes geven energie door wanneer zij elkaar raken. Dit drukt onze visie uit dat de energie die gegeven wordt in het onderwijs en in de opvoeding doorwerkt in de ontwikkeling van het kind. En weer terug, want het kind of de jongere ontvangt niet alleen, het geeft deze energie ook weer terug.

Tevens zijn wij als aangesloten ZZP’ers zelf de balletjes, die elkaar raken, die elkaar in beweging zetten, elkaar energie en kracht geven en die nauw met elkaar verbonden zijn, ten dienste van het kind.

1 of 1

Achtergrondinfo

WAT MAAKT ONS BIJZONDER?
Onze kracht is dat er bijna geen wachtlijsten zijn: meestal kun je binnen een week terecht in een praktijk. 
Omdat we elkaars kracht en specialicaties kennen, kunnen we binnen het Platform doorverwijzen, zodat u en uw kind op de beste plek terecht komen. We zijn betrokken en gedreven mensen die staan voor het bereiken van resultaten door de begeleiding. We werken vanuit ons hart.

Laat ons suggesties voor hulp geven

UW HULPVRAAG INSTUREN

De gegevens die u via het formulier aan ons verstrekt  zullen met zorg worden behandeld en alleen worden gebruikt om u te adviseren over de beste hulpverlener(s)! 

Om uw hulpvraag aan de juiste hulpverlener te kunnen koppelen, kan het wel nodig zijn deze informatie met meerdere aangesloten praktijken te delen.

 

Platform Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling

De newtonpendel is een symbool voor het behoud van energie. De balletjes geven energie door wanneer zij elkaar raken. Dit drukt onze visie uit dat de energie die gegeven wordt in het onderwijs en in de opvoeding doorwerkt in de ontwikkeling van het kind. En weer terug, want het kind of de jongere ontvangt niet alleen, het geeft deze energie ook weer terug.

Tevens zijn wij als aangesloten ZZP’ers zelf de balletjes, die elkaar raken, die elkaar in beweging zetten, elkaar energie en kracht geven en die nauw met elkaar verbonden zijn, ten dienste van het kind.

1 of 1

WAAROM EEN PLATFORM?

De specialisten die zich bij ons Platform hebben aangesloten  hebben allen een verbinding met de gemeente Ede (hieronder vallen dus ook de buitengebieden). 

Zij vinden het belangrijk om samen te werken: ideeën uitwisselen, kennis maken met elkaars expertise, werkruimtes delen etc.