Blog: Heeft kruipen iets te maken met leren lezen en schrijven?

“Onze zoon kreeg extra hulp omdat hij moeite had met lezen en schrijven. De specialist vroeg ons of hij als baby had gekropen. Heeft dat dan iets te maken met lezen en schrijven?” vroeg een moeder aan mij. “Jazeker” zei ik en vertelde haar het volgende.

Inderdaad zijn er verschillende manieren waarop een baby zich kan verplaatsen.  Bijvoorbeeld: tijgeren, als een krab, als een beer, billen schuiven, of rollen. Maar de meest effectieve manier is kruipen: op handen en knieën. Hierbij beweegt de linkerarm tegelijk met het rechterbeen en andersom. Elke beweging wordt gestuurd door specifieke gebieden van het brein. De rechterkant van het brein beweegt de linkerkant van het lichaam, en andersom.

De aansturing loopt dus gekruist. Bij het echte kruipen moeten de breingebieden nauw met elkaar samenwerken om dat uit te voeren. Het mooie is: hoe vaker de beweging gemaakt wordt, hoe steviger de verbindingen worden tussen die breingebieden. Daardoor verbetert de samenwerking tussen de gebieden in het brein.

Elk gebied van het brein heeft zijn eigen specialiteiten. Als er stevige verbindingen zijn aangelegd tussen die gebieden – zoals door spelen en kruipen – werken ze ook goed samen als je kind bezig is met lezen, schrijven, rekenen enz. Zo kan hij zijn brein optimaal benutten.

Bij lezen en schrijven speelt een aspect als letterherkenning een grote rol. Om letters en symbolen te kunnen onderscheiden en herkennen is het belangrijk dat je kind een goed besef heeft opgedaan van alle richtingen; in de 3 dimensies.

Tijdens het kruipen, en natuurlijk ook bij het spelen, ondervindt je kind aan den lijve de richtingen voor-achter, boven-onder, links-rechts. Hij doet ervaringen op met deze 3 dimensies; voelt de richtingen in zijn lijf en leert de verschillen kennen. Dit gaat in principe vanzelf wanneer je kind de ruimte krijgt en vrij op de vloer en buiten kan spelen.

De stap naar lezen en schrijven (2-dimensionaal) wordt ondersteund door die ervaringen, opgedaan in de 3-dimensionale wereld. Het onderscheiden en herkennen van de richtingen in letters en symbolen heeft dan meer betekenis: je kind weet vanuit lijfelijke ervaring wat voor-achter, boven-onder, links-rechts is.

Voor de lezer die benieuwd is naar de jongen uit dit verhaal: hij heeft als baby inderdaad niet gekropen maar op de billen geschoven. We zijn aan de slag gegaan met de methode Brain Gym®. Hiermee werkten we onder andere aan het verbeteren van de samenwerking tussen de breingebieden. En aan meer lichaamsbewustzijn. Het lezen en schrijven ging zichtbaar vooruit. En wat hij zelf het fijnste vond: hij kreeg er weer plezier in.

Dat gun ik ieder kind: plezier in leren!

Monique de Groote-van Tol

Praktijk voor Energie en Beweging