Meer Jongeren ervaren depressieve klachten

47% van de jongeren voelt zich (zeer) vaak gestrest (maart 2023). Tevens ervaren meer jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en de 25 jaar depressieve klachten.

 

Wat is er aan de hand?

Jongeren en jongvolwassenen benoemen zelf de volgende stressvolle situaties:

  • Verhoogde druk, zowel op het werk als in de studie;
  • Meer en grotere problemen thuis (thuiswonenden);
  • De verhoogde inflatie en energieprijzen zorgen voor geldproblemen en stress;
  • De verwachtingen over alles wat ze moeten doen of behoren te doen is torenhoog;
  • “Heb ik nog toekomstperspectief” (klimaat, milieu, oorlogen, wereldspanningen)?;
  • Het vinden van woonruimte is een groot probleem: Moeten ze thuis blijven wonen?;
  • Zware en traumatische gebeurtenissen in hun leven (overlijden, ernstige ziekte, seksueel misbruik etc.) verhogen de toch al aanwezige gevoelens van stress en kunnen overslaan naar een depressie.

 

In mijn vorige blog beschreef ik hoe wij als volwassenen meegesleurd worden en ons laten meesleuren in de verwachtingen van anderen, van de maatschappij en van onszelf. Het gaat daarbij om de angst er niet bij te horen, het leven niet ten volle geleefd te hebben of te vereenzamen als je er minder sociale contacten op na houdt. Ik zie nu de Spiegel die onze jongeren en jongvolwassenen ons voorhouden!

 

Spiegels

Als Kindertolk werkt ik met de Spiegels die kinderen ons voorhouden. Ik zie ouders en ook de leerkrachten die worstelen met gedrag van hun kinderen en jongeren. Vanuit de spiegeling komen zij vervolgens tot eigen inzicht, bewustwording en de wens om hun oude pijnpunten te verwerken. Dat het direct effect heeft op de situatie in hun gezin of in hun groep, is een feit! Energetisch werkt het onmiddellijk door! Het ongewenste gedrag van het kind of de jongeren stopt. Het licht in de Spiegel kan weer uit.

 

Niet alleen op individueel of gezinsniveau kun je naar de Spiegelingen kijken. Ook  op een breder gebied en zelfs op wereldniveau kun je de Spiegelingen zien. Ik kan het je aanraden om ook eens op die manier naar gebeurtenissen te kijken.

Dus: Wat zegt het dat jongeren/jongvolwassenen hoge stress ervaren en depressief worden?

 

Bekijk het woord “De – Pressief”: Het verminderen (de) van de druk (pressie).

De Spiegel is direct duidelijk: Het is van ongelofelijk groot belang dat we allemaal de druk van de ketel halen! Rust brengen in ons leven, meer tijd voor onszelf en voor elkaar, met echte aandacht en oprechte belangstelling. Hoe gaat het nu echt met jou?

 

Waarom?

  • Naarmate de stress toeneemt, zien we meer agressie, meer frustratie, een hogere mate van het fysiek uiten daarvan en het afrekenen van elkaar via social media.
  • We “vluchten” in het vol plannen van ons leven, in verslavingen (lachgas, gamen, softdrugs, alcohol etc.), in fanatiek sporten, in het shoppen en het uitgaan etc.
  • We zien de ander niet meer als medemens, maar als concurrent, product, vreemde, lastpost of als vulling van onze eigen leegten.

 

De uitweg is: Rust, overzicht, inzicht in jezelf, bewustwording (waarom doe ik wat ik doe, maakt dit mij echt gelukkig), het weer echt gaan zien van elkaar, genieten van de natuur en alles wat de Aarde ons geeft. Ga na wat jij echt wilt in jouw leven en zet dat neer!

Mocht je het moeilijk vinden deze weg alleen te gaan, dan is er altijd hulp op jouw pad.

 

Jolanda Heijblom-Grosjean

Praktijk Spiegelkind