Door bijles niet alleen betere cijfers

Bijles nemen is heel gewoon in deze tijd. Door een tekort aan docenten is er nogal wat lesuitval. Soms krijgen leerlingen in één jaar tijd drie verschillende docenten voor hetzelfde vak. Of leerlingen krijgen enkele weken tot enkele maanden geen les en moeten zelfstandig de stof doorwerken, zelfs in examenklassen en voorexamenklassen. Deze voorbeelden hoorde ik in mijn eigen bijlespraktijk.

Wanneer bijles?

Wat doe je, als je een aantal onvoldoendes op rij hebt gehaald en de volgende toets komt eraan? Dan gaan veel ouders op zoek naar individuele huiswerkbegeleiding bij een ervaren docent. De kosten vallen reuze mee, als je naar de prijs-kwaliteit verhouding kijkt. Wat is het u waard, dat uw kind niet (opnieuw) blijft zitten, of dat uw kind meer kans heeft om het eindexamen te halen. Het zijn vaak bewuste, betrokken ouders, die zeggen ‘ik gun mijn kind dat steuntje in de rug`.

Wat gebeurt er in de bijles?

Tijdens de bijles geef ik als docent uitleg en doe ik een som voor en daarna maken we samen een aantal sommen, waarbij ik de leerling aanmoedig om zelfstandig de opgaven te maken.  Zo werkt het leerproces op school in principe ook. Voordeel van individuele lessen, is dat docent en leerling al doende ook ontdekken welke belemmeringen er zijn in het leerproces en dat de docent de leerling manieren laat zien om daar mee om te gaan. De leerling krijgt zelfinzicht en gaat meer en meer eigenaar worden van zijn eigen leerproces.

Belemmeringen

Er zijn allerlei belemmeringen, die op kunnen treden bij het leren. Ik spits het nu toe op het vak wiskunde, maar een deel hiervan geldt ook voor andere vakken. Wiskunde (c.q.  rekenen) onderscheidt zich van andere vakken doordat er hiervoor heel veel diverse vaardigheden nodig zijn. Bovendien heb je wiskunde ook nodig bij andere vakken, zoals economie en scheikunde.

Welke belemmeringen zijn er zoal?

Hiaten

De leerling heeft veel hiaten, door onvoldoende uitleg op school of door langdurige afwezigheid van de docent of de leerling zelf.  Door uitleg en oefening over de gemiste onderdelen, kan dit opgevuld worden. Vaak is er ook wel een youtube filmpje te vinden om het thuis nog eens rustig te herhalen.

Concentratie

De leerling heeft op school moeite om de aandacht bij de les te houden. Concentratie kan een groot probleem zijn. Dat kan aan de omgeving liggen, bijvoorbeeld een grote, drukke klas, of doordat de leerling zelf gauw afgeleid is. Na een heftige gebeurtenis, zoals het overlijden of ernstige ziekte van iemand uit de naaste omgeving, zal het voor een kind lange tijd moeilijker zijn om de aandacht bij de les te houden. Kinderen, die in de rouw zijn, hebben  behoefte aan een luisterend oor of dat ze weten dat de docent op de hoogte is van hun situatie.

Onzekerheid

De leerling kan veel last van stress hebben door eigen innerlijke onzekerheid of door de manier waarop de toetsen op school georganiseerd zijn. Ook kan de leerling rekenangst hebben, doordat ouders vroeger wiskunde zelf ook lastig vonden.

Taal

Taalvaardigheid speelt een grote rol. Als je de instructie niet goed begrijpt, dan kun je de som niet oplossen. Veel vragen van leerlingen gaan erover, wat er met een vraag bedoeld wordt.

Motivatie

Voor een les met een leuke leraar werk je harder dan voor een ander vak. Als je ondanks veel inspanning magere resultaten haalt, dan verdwijnt het plezier en wordt het een moeten.

Het doel van bijles

Bij bijles denken veel ouders aan jarenlange hulp, maar enkele maanden bijles kan ook een leerling al helpen om een stap in de goede richting te zetten. Belangrijk is, dat de scholier inzicht krijgt in zijn eigen leerproces en dit ook toepast. Dat is de hele ijsberg, waarvan het topje de betere cijfers zijn. En het allermooiste is het als de leerling (weer) plezier krijgt in het vak.

Als wiskundedocent kan ik het toch niet laten om een sommetje te geven: voor bijles geldt 1 + 1 = 3.

Als 1 + 1 (leerling en docent) samenkomen, dan zijn er drie resultaten:

  1. De leerling krijgt uitleg en oefening. En daardoor hogere cijfers.
  2. De leerling krijgt inzicht in zijn eigen leerproces, en wordt daar steeds meer zelf eigenaar van. En daardoor hogere cijfers èn persoonlijke ontwikkeling.
  3. Zelfvertrouwen en plezier in het vak zijn de bonus, de kers op de taart.

Welkom

Maja Stavleu  www.bijles-skwinabi.nl    vakken: Biologie, Scheikunde en Wiskunde

Joke Perfors  www.jolingual.nl    vakken:  Engels, Duits en Frans

Deze blog is geschreven door Maja Stavleu