Hoe gaat het met jouw kind op school en thuis?

Had je kind een goed tussenrapport en verloopt alles van een leien dakje? Zit je kind goed in zijn/haar vel, is het vrolijk, heeft het vriendjes/vriendinnetjes, heb je het gezellig in huis, soms een meningsverschil, maar dat is normaal. Dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht.

 

Helaas is dit niet de werkelijkheid voor veel kinderen. Er zijn kinderen die thuis niet als veilig ervaren, kinderen die school niet als veilige basis hebben omdat het daar niet goed loopt.

Vaak wordt er gezegd als het op school goed gaat dan kan het kind zijn leven wel aan. Toch is dat schijn en schijn bedriegt.

Er zijn kinderen die het niet laten merken wat er thuis of op school speelt.

 

Hoe ontdek je dan wat er werkelijk aan de hand is? Dit zijn de kinderen die stil en teruggetrokken zijn, weinig vertellen maar diep nadenken over alles in het leven.

 • Kijk naar hun spel en luister wat ze daarin vertellen aan vrienden of vriendinnen. Kom er later, op een liefdevolle manier, op terug.
 • Laat kinderen tekenen, woorden ergens aan geven is vaak lastig.
 • Geef ze aandacht ondanks dat ze zich zelf onzichtbaar maken. Plak er niet direct een sticker op van TOS of Selectief mutisme. Als het echt zo is, dan kan dat later nog.
 • Kijk naar je kind en onderzoek welke mogelijkheden je kind heeft, wat zijn/haar interesses zijn.
 • Ga eens één op één iets gezelligs doen.
 • Een kind kan op school moeite hebben met schoolse vakken, een negatief zelfbeeld hebben omdat er pestgedrag is op school of thuis, dit durven ze vaak niet te vertellen.
 • Onderzoek als ouder de mogelijkheden om werkelijk naar je kind te luisteren, kijk achter het gedrag ook als het alles lijkt weg te lachen.
 • Het kind wil jouw als ouder niet met zijn “problemen” belasten.

 

WAT KUN JE DAN DOEN ALS OUDER?

 • Als ouder kun je met een kindertolk onderzoeken wat het stille gedrag betekent.
 • Als ouder kun je je kind ontlasten door het ruimte te geven zijn hart te luchten bij iemand buiten het gezin; zoals een coach of therapeut waar bij je kind alles even kwijt kan en mag spelen.
 • Ga praten op school om te ontdekken wat daar speelt en wacht niet tot de leerkracht vindt dat er een gesprek moet komen.
 • Zoek een kernvisiecoach om te ondersteunen in de schoolse vakken als je kind op een andere manier de leerstof verwerkt.
 • Is er twijfel over wel of niet naar groep 3? Schakel dan de beeld en brein coach in, met wereldspel kunnen we veel ontdekken, gewoon met spel.
 • Maak quality time voor je kind en jezelf.
 • Schakel een opvoedcoach in, als je denkt dat je daar mee vast loopt.
 • Schakel een Remedial Teacher/Taal coach/huiswerkbegeleider in, als je denkt dat dit waardevol kan zijn.

De keuze op ons platform is groot!

Vaak zijn er geen wachtlijsten en zien we werkelijke vooruitgang en blijvende veranderingen.

 

KOSTEN:

Ja, er zijn kosten verbonden aan hulp, wat is waardevol voor je? Die keuzes maak je als ouder zelf. Als je weinig te besteden hebt is het inzetten van ondersteuning vaak lastig, maar een gesprek met de hulpverlener maakt vaak dat er wel iets geregeld kan worden. Schroom niet om ons in te zetten we helpen je als ouder graag.

 

Op naar een vrolijk kind dat werkelijk geniet van zijn/haar leven met zijn/haar ouders.  Leef vanuit je hart en geniet van het leven samen. Laat je kind zich in vrede en liefde ontwikkelen. Zij zijn de toekomst.